• Bireyleri; birbirlerine, seyircilere, basına, rakip takımlara ve hakemlere insan olmanın onuru ve sevgiyle yaklaşırlar; onları oldukları gibi kabul ederler.

 

 • Ne olursa olsun iletişim içinde oldukları bireylere ve topluma saygı çerçevesinde davranırlar. Saygısızlık karşısında bile, saygıyı elden bırakmazlar.

 

 • Sabırlıdır. Karşılaştığı ve karşılaşacağı engel ve zorluklar onu yıldırmaz. Sabrını her türlü durumda korur ve pes etmez. Çabalarının karşılığını alacağını bilir.

 

 • Ortak bir vizyona ve misyona sahiptir, ortak bir yönde birlikte ilerler. Takımın vizyon ve misyonu, takım içindeki her bireye güç verir ve ortak vizyona ulaşmak için var gücüyle çalışır.

 

 • Adalet sahibidir. Doğrunun ve gerçeğin yanındadır, hakkını verir. Fair Play ruhu içinde davranır.

 

 • Güven sahibidir. Güven verdiği kadar güven duymayı da bilir.

 

 • Anlayış sahibidir. Takım içindeki herkes birbirini kabul eder ve birbirine anlayış gösterir.

 

 • İyi niyet sahibidir. Her türlü durum ve koşulda iyi niyetini korur, art niyetli davranışlar sergilemez.

 

 • Sergileyenlere de izin vermez.

 

 • Dürüstlüğü ilke edinmiştir. Riyakarlıktan uzak, dürüst bir değer sergiler.

 

 • Çalışkandır. Amacına ulaşmak için doğru ve disiplinli çalışır, çalışkan olmaktan haz duyar.

 

 • Bilimsellik çerçevesinde çalışmalarını sürdürür. Gerekli her durumda bilimden yardım alır ve çalışmalarıyla da bilime katkı sağlar.

 

 • Sorumluluklarının bilincindedir ve sorumluluklarını yerine getirmek için üstün bir gayret gösterir.

 

 • Hoşgörü sahibidir. Herkesi olduğu gibi kabul eder, çünkü insan olmanın bir değer olduğunu bilir.

 

 • Yapıcıdır. Güzele ve doğruya odaklanır. Varolanı yıkmaya değil, geliştirmeye çalışır.

 

 • Tutarlıdır. Aynı durumlarda farklı davranış şekillerini seçmez. Olduğu gibidir,  olduğu şekilde yaşar ve davranır.

 

 • Cesaretlidir. İnancını ve kararlılığını kaybetmez. Başarıya giden yolda korkuyu tanımaz.

 

 • Demokratiktir. Herkes aynı haklara sahiptir, düşüncesini özgürce söylemekten çekinmez. Eşitlik esastır.

 

 • Sistematik bir şekilde çalışır. İşleri doğru bir şekilde yapar ve işlerin yapılmasını kolaylaştırır.

 

 • Vefa ve sadakat sahibidir. Varolmasına ve bulunduğu yere gelmesine katkıda bulunanları asla unutmaz, onları saygıyla anar ve şükran duyar.

 

 • İnançlarında özgür bireylerden oluşur ve başkalarının inançlarına saygı duyar. İnançlarını evrensel bir boyuta taşır. İnançları kendisini geliştirir ve sevecenleştirir.

 

 • Farklılıklara saygı duyar. Farklılıkların hayata zenginlik kattığını, yeni şeyler öğrenmeyi sağladığını bilir.

 

 • Ortaya koyduğu davranışlar ve benimsediği değerlerle ülkesini ve insanını yüceltir ve güçlendirir.

 

 • İtibar sahibidir. Ülkesinin ve insanının itibarın her şeyden üstün tutar.

 

 • Yenilikçi ve Yaratıcıdır. Değişen dünyaya ayak uydurur, yaratıcılığıyla yeninin yolunu açar. Eskimiş düşünceleri savunmaz, yeniyi izleyen çağdaş bir tavır sergiler.

 

 • Değişimlere ayak uydurabilmek, kendi eksikliklerini mükemmele ulaştırmak ve kendi kalitesini yükseltmek için eğitim almayı ve vermeyi, kendini ve başkalarını sürekli olarak geliştirmeyi ilke edinmiştir.

 

 • İçinde yaşadığı topluma karşılıksız ve gönüllü hizmet eder. Toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için varını yoğunu ortaya koyar. Bunun vicdani bir sorumluluk olduğunu bilir.

 

 • Takım içindeki her birey kişisel bütünlük içindedir. Olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olur. Sahip olduğu bireysel kaynaklarının farkındadır ve olgun bir benlik bilinci vardır.

 

 • Maddi ve manevi dayanışma içindedir. Zayıf olana yardım ettiği gibi, güçlü olanı da geliştirmeye çalışır.

 

 • Sahip olduğu değerleri saha içi saha dışı diye ayırmaz. Bunları yaşamının temel ilkeleri olarak kabul eder ve hayatının her alanında kaliteye önem verir.

 

NEDEN FESA ?

 • Wix Facebook page
 • Instagram Social Icon
 • Wix Twitter page
 • YouTube Social Icon

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2014 © FESA BASKETBOL KULÜBÜ